จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและวัฒนธรรม รณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดี คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกว่า 2 หมื่นคน
นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 02.00 – 12.00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงกีฬาและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งการวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เมืองท่องเที่ยวทั่วโลก นิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเอง ในส่วนของประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดที่จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น อาทิ กรุงเทพมาราธอน, พัทยามาราธอน, ขอนแก่นมาราธอน , ภูเก็ตมาราธอน เป็นต้น สำหรับเชียงใหม่มาราธอนเป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติมากที่สุดของสนามมาราธอนทั่วประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งให้ความสนใจลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้วน้อยกว่า 10,000 คน มีชาวต่างชาติมาสมัครแล้วจาก 55 ประเทศ ราว 3,000 คน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับหน่วยงานอันเป็นสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจ หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการออกกำลังกาย หรือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้งที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง ตลอดจนการเดินทางเพื่อชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จนถึงมหกรรมกีฬาที่นักท่องเที่ยวสนใจ รวมทั้งการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น พิพิธภัณฑ์กีฬา
ทั้งนี้ เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนกว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้น โดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
14 พฤศจิกายน 2560 , 19:08 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย