พ่อค้า แม่ค้า ของจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง

  
    บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วกว่า 500 ราย ซึ่งผู้สนใจสามารถมาลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ มีพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 524 ราย ซึ่งตลาดประชารัฐที่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ไม่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ความสนใจมากกว่าตลาดประเภทอื่นในตอนนี้ คือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาชีพอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งนี้ ตลาดประชารัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 138 แห่ง สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการลงทะเบียนนั้น จะต้องมาด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ แจ้งความจำนงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่าย และประเภทของตลาดที่ต้องการจะจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอของตนที่อาศัยอยู่จริง และต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่กำหนดไว้เพียงแห่งเดียว แต่สามารถเลือกตลาด 3 อันดับ ซึ่งหลังจากปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จะนำข้อมูลผู้ที่มาลงทะเบียนไปทำการจำแนกข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายไปยังตลาดต่างๆในโครงการต่อไป โดยจะดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ
 
15 พฤศจิกายน 2560 , 08:09 น. , อ่าน 197  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด