สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับสวนสัตว์เชียงใหม่”

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับสวนสัตว์เชียงใหม่” เปิดแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
นางสาวจารุณี ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทางสวนสัตว์จึงสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน เด็ก และเยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ใน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้สัมผัสการเรียนรู้ภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติ ในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 200 ชนิด เกือบ 3,000 ตัว รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone ส่วนจัดแสดงพิเศษจะได้เข้ารับชมในราคาพิเศษ เช่น ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ส่วนจัดแสดงหิมะเทียม( Chiangmai Zoo Snow Dome ) ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(Chiangmai Zoo Aquarium) และสวนน้ำสำหรับเด็ก(Kids Water Park) ซึ่งสร้างในรูปแบบฐานการเรียนรู้กิจกรรม 1 วันไป-กลับ โดยมีทีมงานวิทยากรฝ่ายการศึกษา เป็นผู้ดูแลและให้ความรู้
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการนำองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต ไม่กิน ไม่ล่าสัตว์ป่า และไม่ใช้ของที่ทำจากซากสัตว์ทุกชนิด ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานข้าราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับสวนสัตว์เชียงใหม่ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-210374 หรือ 053-221179 สามารถติดต่อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
15 พฤศจิกายน 2560 , 14:08 น. , อ่าน 177  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย