อำเภอจอมทอง เตรียมจัดงานประเพณีไหว้สา พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี2560

  
    อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณีไหว้สา บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครั้งที่ 21 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ ณ จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เปิดเผยว่า วันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ซึ่งอำเภอจอมทอง ร่วมกับ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ในฐานะทายาทของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 สภาวัฒนธรรมอำเภอจอมทอง และคณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้สา เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ครบรอบ 120 ปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้สร้างประโยชน์สุขไว้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษล้านนาด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีไหว้สา บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ครั้งที่ 21 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ที่บริเวณพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นขบวนบริเวณสถานีควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์(สถานีเรดาร์) มีการฟ้อนรำถวาย จากนั้นจะเคลื่อนขบวนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วางพานพุ่มดอกไม้ ไหว้สาบูชาดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พร้อมชมนิทรรศการ และเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของดอยอินทนนท์ ในช่วงฤดูหนาวนี้
 
15 พฤศจิกายน 2560 , 14:12 น. , อ่าน 171  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี