ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ที่สนามกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศตรีมณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟ กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมกีฬาดังกล่าว เดิมใช้ชื่อว่า กีฬาชาวสนามบิน ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยน สร้างความสัมพันธ์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดการประสานการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ การจัดกีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ครั้งที่ 9 ประจำปีนี้ มีการจัดกีฬาให้แข่งขันทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง ตะกร้อ ปาเป้า วอลเลย์บอล โบลิ่ง กีฬามหาสนุก
 
15 พฤศจิกายน 2560 , 16:19 น. , อ่าน 193  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย