มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานลานสรวงข่วงศิลป์ ประจำปี 2560..//

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา ในงาน “ลานสรวง ข่วงศิลป์” ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 นี้ ..//
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานลานสรวง ข่วงศิลป์ ประจำปี 2560 เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา รวมทั้งการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสล่าล้านนา และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรม โดยมีฐานเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่ ฐานปั้นดิน ฐานดุนโลหะ ฐานต้องฉลุกระดาษสา ฐานไม้ประดิษฐ์ ฐานประดิษฐ์ว่าว ฐานวาดภาพบนพัด ฐานมัดย้อม และฐานจิตรกรรมล้านนา โดยคิดค่าลงทะเบียนฐานละ 20 บาทสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมของแต่ละฐาน การแสดงนิทรรศการภาพสีน้ำ โดยกลุ่มสีน้ำเชียงใหม่ ณ เรือนทรงปั้นหยา นอกจากนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น.จะมีการแสดงละครหุ่นมือ เรื่อง “บ้านขนมหวาน” และ “เทวดากับคนตัดฟืน” ตลอดจนการสาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นเงาและตุ๊กตาหุ่นสาย
ทั้งนี้ ภายในงานยังมี "หมู่บ้านล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา" เป็นการแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน นิทรรศการเรือนไทลื้อ เครื่องสักการะล้านนา และผ้านุ่ง ผ้าห่มล้านนา
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ชมนิทรรศการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างของสล่าล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3626
 
16 พฤศจิกายน 2560 , 08:39 น. , อ่าน 137  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด