ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เชิญชมการแสดง “ โขนชักรอก ” โขนในรัชกาลที่ 9

  
    ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เชิญชมการแสดง “ โขนชักรอก ” โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวาบรรพชาเป็นฤๅษี ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
ผู้ช่วยศาตราจารย์ คำนึง สุขเกษม ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เปิดเผยว่า ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ เตรียมจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ครั้งที่ 2 หลังจากที่จัดการแสดงครั้งแรกประสบผลสำเร็จ สำหรับการแสดงโขนครั้งที่ 2 นี้ เป็นการสนองพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งปัจจุบันนี้ การแสดงโขนเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก เพราะการแสดงในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมาก การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์มีหลายช่วงหลายตอนที่หายไปจากการแสดง ตัวโขนบางตัวก็แสดงไม่จบบทพระราชนิพนธ์ ทางชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ได้พยายามศึกษาค้นหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ แล้วนำออกมาแสดงเผยแพร่ การแสดงโขนครั้งที่ 2 ที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจาก คำถามว่า “ หนุมานบวชได้จริงหรือ ” ทางชมรมจึงศึกษาหาข้อเท็จจริง เมื่อได้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วจึงนำมาจัดการแสดง การแสดงในครั้งนี้ได้ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นบทที่พรรณนาความได้อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ นอกจากมีการแสดงโขนชักรอกเรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวาบรรพชาเป็นฤๅษี แล้ว ยังมีการแสดงพระคเณศอัฏฐปางประจำวาร, ชักนาคดึกดำบรรพ์, หนังใหญ่, กระบี่, กระบอง, รำปะเลง ซึ่งได้รับเกียรติ์แสดงโดยศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์-ดนตรี จากสำนักการสังคีตกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ พร้อมด้วยหุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์, ศิลปินรุ่นเยาว์ และในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้รับเกียรติ์จากนาฏยศิลปะสากล “บัลเล่ต์” มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย สำหรับการแสดงจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยจัดแสดงเพียงรอบเดียวเท่านั้น ที่โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น5 อุทยานกาดสวนแก้ว บัตรเข้าชมราคา 500 บาท และ 200 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่าน facebook : แฟนเพจ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 09-9908-1634, 09-634-6827
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
16 พฤศจิกายน 2560 , 16:25 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย