จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว “แอ่วเชียงใหม่ครั้งใหม่ ....ไม่เหมือนเดิม”
นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยได้มีการจัดกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีประจำปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561, งาน Chiang Mai Design Week 2017 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว “แอ่วเชียงใหม่ครั้งใหม่ ....ไม่เหมือนเดิม” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คาดว่า ในปี 2561 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8.5 จากปี 2560
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศเป็น UNESCO Creative City Network (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์) ด้าน Craft and folk art (งานหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน) เป็น 1 ใน 64 เมืองจาก 44 ประเทศทั่วโลก และยังมีสายการบิน Qatar Airways กำหนดจะเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศเส้นทางโดฮา ประเทศกาตาร์ – เชียงใหม่ ถือเป็นสายการบินแรกที่ให้บริการบินระยะไกลข้ามทวีป จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ ได้สะดวกขึ้น
 
17 พฤศจิกายน 2560 , 14:31 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย