แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนโครงการกำจัดพืชเสพติด ระยะเวลา 6 เดือน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ภายหลังกองทัพน้อยที่ 3 ดำเนินการจัดตั้ง กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยในโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2561
ทั้งนี้ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ได้มอบพื้นที่ตัดทำลายให้กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 65 พื้นที่ โดยมอบให้กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 8 พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7 จำนวน 25 พื้นที่ กองพลทหารม้าที่ 1 จำนวน 9 พื้นที่ และฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 23 พื้นที่
สำหรับสถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2560 / 61 จากการบินสำรวจพบว่า มีพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ลักษณะแปลงที่พบเป็นเพียงการเตรียมพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็กปลูกกระจายในเขตป่าลึกและยังไม่มีต้นฝิ่นให้เห็นชัดเจน คาดว่า จำนวนแปลงฝิ่นจะลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมาตรการป้องกันของภาครัฐที่ดำเนินการในพื้นที่ปลูกซ้ำซากอย่างเข้มงวด รวมทั้งสภาพอากาศที่มีฝนตกยาวนานในช่วงต้นฤดูกาลปลูก ส่งผลให้สถานการณ์การปลูกฝิ่นมีแนวโน้มลดลง
 
18 พฤศจิกายน 2560 , 16:33 น. , อ่าน 147  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย