จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Route Asia 2020

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชน เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Route Asia 2020 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ CLMV
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และภาคเอกชน เตรียมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Route Asia 2020 เพื่อส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ (CLMV) ไปจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบินที่มีศักยภาพ และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในโครงการประเทศไทย 4.0 รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พัก โรงแรม การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เหนือความคาดหมาย จากประเทศเจ้าภาพอีกด้วย
สำหรับงาน Routes Asia จัดขึ้นโดย บริษัท UBM Information Ltd ถือเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จะมีโอกาสแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีผู้บริหารสายการบินและท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1,200 คน เดินทางเข้ามาร่วมประชุม
ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2561 ผู้แทนของบริษัท UBM Information Ltd มีกำหนดเดินทางมาสำรวจและให้คะแนน โดยมีหัวข้อในการพิจารณาและให้คะแนนได้แก่ สถานที่จัดประชุมและจัดงาน สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน การอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน รวมถึงการเดินทางเข้า - ออกสนามบิน โรงแรมที่พัก และสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 
18 พฤศจิกายน 2560 , 16:34 น. , อ่าน 137  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย