หน่วยงานภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “ล้านนามาราธอน” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    หน่วยงานภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “ล้านนามาราธอน” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีระยะการวิ่งทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ การวิ่งในระยะ 5 กิโลเมตร, การวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร, การวิ่งในระยะ 21 กิโลเมตร และการวิ่งมาราธอนระยะทาง 42 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หันมาออกกำลังกาย และใส่ใจในสุขภาพของตนเอง เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยทุกเส้นทางการวิ่งเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,800 คน
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เร่งผลักดันให้สนามวิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่จะมีนักวิ่งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สนใจที่จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเชิงกีฬาในทุก ๆ ปี ด้วยความพร้อมในด้านของพื้นที่ที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การคมนาคมที่มีความสะดวกสบาย
 
19 พฤศจิกายน 2560 , 20:13 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย