สดร. เตรียมจัดเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว กำลังจะเป็นแทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign”

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนผู้สนใจฟังเสวนา “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว กำลังจะเป็นแทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ปลุกระแสรณรงค์ลดมลภาวะทางแสง พร้อมจัดดูดาว เคล้าลมหนาว ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. เปิดเผยว่า สดร. เตรียมจัดเสวนาดาราศาสตร์เอเชีย “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว กำลังจะเป็นแทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ถึงเวลา เรียกหาฟ้ามืดเพื่อโลกและดวงดาว ปลุกกระแสรณรงค์ลดมลภาวะทางแสง สร้างความตระหนักให้คนไทยใช้ประโยชน์จากแสงสว่างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดดูดาว เคล้าลมหนาว ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร SMEs 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ภายในงานจะมีการเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การรณรงค์ลดมลภาวะทางแสง, ดวงดาวในเมืองใหญ่หายไปไหน?, มลภาวะทางแสง ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์อย่างไร? จะเป็นไปได้ไหม? ไทยจะมีเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล และกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้แสงสว่างในเขตชุมชนของต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเอกภพและสนุกกับภาพยนตร์ดาราศาสตร์ พร้อมกับเรียนรู้ระบบพิกัดท้องฟ้า ภายในท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่แบบฟูลโดมดิจิทัล ระบบฟูลเอชดี โฟร์ดีเอ็กซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ฝีมือคนไทย และร่วมชมดาว เคล้าดนตรี ท่ามกลางลมหนาว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ www.facebook.com/NARIT page หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 - 5312 – 1268 – 9 ต่อ 305 และ 08 – 1764 – 8834
 
19 พฤศจิกายน 2560 , 20:16 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย