สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์..//

  
    สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ใหม่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศึกษาเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ และศึกษาพันธุ์ไม้นานาพรรณ..//
บรรยากาศการท่องเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยเฉพาะ Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทางกว่า 400 เมตร และที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของทิวยอดไม้ในแบบพาโนราม่า เส้นทางเดินชมธรรมชาติแห่งนี้ ถูกออกแบบอย่างลงตัวด้วยโครงสร้างเหล็กกล้า มีราวกั้นกันตกเหนือราวอก สร้างความเชื่อมั่นด้านความแข็งแรงและปลอดภัยในการเดินศึกษาเส้นทางเดินชมธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาทิ เรือนป่าดิบชื้น ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มอาคารเรือนกระจกฯ จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ในป่าดิบชื้น / เรือนพืชทนแล้ง แสดงความมหัศจรรย์ของพืชที่มีการปรับตัวให้สามารถอยู่ในสภาพแห้งแล้งได้ ซึ่งประกอบด้วยพืชกลุ่มกระบองเพชร พืชอวบน้ำ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียนให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งพรรณพืช ความแตกต่างอย่างสมดุล โดยใช้การนำเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ เสมือนนักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นๆ
 
20 พฤศจิกายน 2560 , 14:33 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด