มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมจัดการประชุมวิชาการ โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล

  
    
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมจัดการประชุมวิชาการ โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล เพื่อนำเสนอผลงานการวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า โครงการวิจัยนี้ได้ศึกษาการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ระหว่างปี 2559 – 2560 ซึ่งเป็นผลจากการใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในดินทราย มีความเป็นกรดขาดแคลนแคลเซียมและกำมะถัน อีกทั้งเพื่อเป็นการศึกษาผลกระทบต่อคุณสมบัติด้านความอุดมสมบูรณ์และกายภาพของดิน โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. ในการจัดการประชุม เพื่อนำเสนองานวิจัยทั้งหมดแก่ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 873 – 720 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่นับเป็นวันลา
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยมาโจ้
 
20 พฤศจิกายน 2560 , 16:12 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด