เชียงใหม่ เตรียมพร้อมดำเนินงานโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมบูรณาการร่วมพัฒนารอบคูเมืองเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ในโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ
นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบริเวณคูเมืองรอบเมืองเชียงใหม่ขึ้น จะเป็นการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 09:13 น. , อ่าน 132  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด