คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการวิ่ง Nurse CMU Run 2017 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเชียงใหม่และประชาชนคนไทยออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ

  
    
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณวิกติกุล คณบดีพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ครบรอบ 57 ปี ของการจัดการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดโครงการวิ่ง Nurse CMU Run 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างกิจกรรมในชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชุมชนภายนอก รวมถึงเพื่อสมทบทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน
สำหรับโครงการวิ่ง Nurse CMU Run 2017 แบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร บัตรราคา 200 บาท รับจำนวน 300 คน ผู้สมัครจะได้รับป้ายติดหน้าอก (BIB) และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร บัตรราคา 350 บาท รับจำนวน 1,717 คน ผู้สมัครจะได้รับป้ายติดหน้าอก (BIB) เสื้อ และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย ประเภทวีไอพี สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะทาง รับไม่จำกัดจำนวน ผู้สมัครจะได้รับป้ายติดหน้าอก (BIB) เหรียญรางวัล เสื้อวีไอพี และโล่เกียรติยศวีไอพี การวิ่งในครั้งนี้จุดปล่อยตัวจะเริ่มจากบริเวณด้านข้างศาลาอ่างแก้ว และจุดสิ้นสุดบริเวณด้านข้างศาลาอ่างแก้วเช่นกัน
ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.00น. จะเปิดลงทะเบียนรับเสื้อและป้ายติดหน้าอก (BIB) ที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เริ่มรายงานตัวนักวิ่งเวลา 05.00น. ที่บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการวิ่ง Nurse CMU Run 2017 สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสถานที่ดังกล่าว
รัตนศิริ เต๋จา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 16:13 น. , อ่าน 205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย