คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม วิ่งมินิมาราธอน Fun -D for smile วิ่งเปื้อนยิ้ม

  
    
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล Fun -D for smile วิ่งเปื้อนยิ้ม ถ้าคุณยิ้มได้ ผู้ป่วยก็ยิ้มได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครบรอบ45 ปี ในการเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางช่องปากและฟันในเขตภาคเหนือ พบว่าผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาช่องปากและฟัน เช่น การผ่าตัด การใส่ฟันหรือการใส่เครื่องมือจัดรูปหน้า ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงและเป็นอุปสรรคต่อการรับบริการของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการรับการรักษาที่ดีและเหมาะสม ทางคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Fun-D for smile วิ่งเปื้อนยิ้ม เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ดีและเพื่อสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “ถ้าคุณยิ้มได้ ผู้ป่วยก็ยิ้มด้วย” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อนำเงินไปรักษาผู้ป่วยที่ขาดโอกาสต่อไป ซึ่งภายในงานได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 9.4 กิโลเมตรและฟันรัน ระยาทาง 4.4 กิโลเมตร ราคาบัตร 350 บาท และบัตร VIP ราคา 1,000 บาท เปิดรับสมัครทาง Fanpage: Fun-D for smile ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวน 1,500 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Fun-D for smile วิ่งเปื้อนยิ้ม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00-10.00 น. ณ บริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขบัญชี 521-063-4388 ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 093-050-0793
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 16:22 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด