กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport for all 4.0 กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพละศึกษา ร่วมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่ดีตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) โดยมีข้าราชการ ตำรวจท่องเที่ยว ทหาร นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยพละศึกษา เจ้าหน้าที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรม และประชาชนเข้าร่วมเต้นแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิค) กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน และยังเป็นการเชิญชวนให้คนรักการออกกำลังกายมาร่วมออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น
 
22 พฤศจิกายน 2560 , 20:01 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย