จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” ระดมทุนบริจาคในนามชาวจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ระดมทุนบริจาคในนามจังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนาน กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว กับ ตูน Bodyslam” เพื่อระดมทุนบริจาคในนามชาวจังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 06.00 – 10.00 น. ซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นการเดิน วิ่ง ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จะได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปร่วมดูแลคณะวิ่งในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากการวิ่งในครั้งนี้ จะไม่ได้วิ่งผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้นจะนำเงินที่ได้รับบริจาคมอบให้กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว กับ ตูน Bodyslam” ในนามจังหวัดเชียงใหม่ ที่จังหวัดลำปางเมื่อคณะวิ่งผ่าน หรือ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในวันสิ้นสุดโครงการ
ทางด้านนายแพทย์ธรณี กายี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า กิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ ตูน Bodyslam” นั้น เป็นกิจกรรม เดิน วิ่งการกุศล สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนแต่เป็นการร่วมบริจาคแล้วแต่จิตศรัทธา ซึ่งจะแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ Mini Marathon (มินิ มาราธอน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร จะเริ่มต้นวิ่งที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วิ่งไปทางประตูช้างเผือก เลี้ยวซ้ายเลียบคูเมืองด้านใน กลับตัวที่หน้าวัดปันเสา วิ่งตามคูเมืองด้านนอกผ่าน 4 แจ่ง แล้ววนเข้าประตูช้างเผือก ผ่านโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และกลับเข้าเส้นชัย ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ Fun run (ฟันรัน) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เส้นทางจะเริ่มต้นที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วิ่งไปทางประตูช้างเผือก เลี้ยวซ้ายเลียบคูเมืองด้านใน กลับตัวที่หน้าวัดปันเสา วนออกคูเมืองด้านนอก เลี้ยวขวามาทางประตูช้างเผือก แล้วกลับมาเข้าเส้นชัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
สำหรับช่องทางการลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและการร่วมบริจาคสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Online ได้ที่ http://www.nkp-hospital.go.th/kao ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 9 ธันวาคมนี้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนวิ่งผ่านระบบ Online และร่วมบริจาคที่เข้าเส้นชัย 4,000 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ได้รับอนุญาตจากโครงการก้าวคนละก้าว ในส่วนผู้ที่ไม่ได้วิ่งหรือไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันงานได้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรณรงค์ออกกำลังกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เป็นต้น
 
23 พฤศจิกายน 2560 , 15:51 น. , อ่าน 129  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย