องค์กรภาคเอกชน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย มอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์กรภาคเอกชน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย รวมใจต้านภัยหนาว ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ลานอเนกประสงค์บ้านใหม่วังปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ประจำปี 2560 ซึ่งได้มอบผ้าห่มกันหนาวมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น มุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน
สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูหนาวของปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอย ยอดภู เฉลี่ยประมาณ 7-8 องศาเซลเซียส และลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด
ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15,000 ผืน เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น เพื่อกระจายส่งมอบให้อำเภอต่าง ๆ รวม 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เป็นจุดแรก จำนวน 300 ผืน ซึ่งโครงการนี้ ได้ดำเนินการแจกผ้าห่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง มียอดรวมการส่งมอบผ้าห่มทั้งสิ้น 154,000 ผืน
 
23 พฤศจิกายน 2560 , 16:15 น. , อ่าน 165  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย