จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Astec Chiangmai Badminton Sawasdee Cup 2017

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย – จีน จัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ Astec Chiangmai Badminton Sawasdee Cup 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ Astec Chiangmai Badminton Sawasdee Cup 2017 ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,500 คน จาก 24 ประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีกำลังการซื้อสูงกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในด้านของสถานที่การจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกอีกด้วย
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันในรายการนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยจะหมุนเวียนจัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นจังหวัดยอดนิยมด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ประเทศไทยสู่นานาชาติ ผ่านการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในรูปแบบ Sport Tourism ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่
 
24 พฤศจิกายน 2560 , 16:40 น. , อ่าน 140  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย