แม่ทัพน้อยที่ 3 เร่งขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพน้อยที่ 3 เร่งขับเคลื่อนโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย
พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อยว่า โครงการถนนวงแหวนเชื่อม 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย ประกอบด้วย ตำบลนาเกียน ตำบลอมก๋อย ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง จะใช้แนวทางในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนโดยการผลักดันให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโครงการดังกล่าวมีระยะทางทั้งหมดกว่า 103.351 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และยังสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำหรับตรวจการสภาพป่าไม้ เชื่อมโยง 4 ตำบลได้อีกด้วย
 
24 พฤศจิกายน 2560 , 16:41 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย