จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล หลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระพุทธพจนวราภรณ์ หรือหลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส และพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระมหาเถระระดับชั้นพรหม ชั้นธรรม ชั้นเทพ ชั้นราช และชั้นสามัญกว่า 100 รูป ร่วมพิธี โอกาสนี้ คุณแม่ศิริพร สุทธะพินทุ อุบาสิกาศรัทธาประจำวัด ร่วมถวายรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ขนาด หน้าตัก 19 นิ้วจำนวน 19 องค์ แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในเครือวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และเป็นวัดที่หลวงปู่จันทร์เคยให้การอุปถัมภ์ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 500 ทุน ทุนละ 1,000 บาท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการประวัติ และผลงานของพระพุทธพจนวราภรณ์ ภายในบริเวณวัดพระเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก
สำหรับ หลวงปู่จันทร์ กุสโล นามเดิม จันทร์ แสงทอง เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2460 ที่บ้านท่ากองิ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เข้าสู่เพศบรรพชิตโดยบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ท่านให้ความสนใจต่อการพัฒนาชนบท และการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้อุทิศตนเพื่องานดังกล่าวอย่างไม่ย่อท้อ จนกระทั่งสามารถสร้างผลงานด้านการพัฒนาชนบท และการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิ จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และจัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชนบทที่ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาถึงระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเอง และชุมชนได้ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทางด้าน การพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของไทย รวมทั้งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ เป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน และพระสงฆ์นักพัฒนาดีเด่น เป็นต้น
 
26 พฤศจิกายน 2560 , 18:39 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด