ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ แสดง โขนชักรอก โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤๅษี ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ แสดง โขนชักรอก โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤๅษี ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หวังสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ที่โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ จัดการแสดงโขน ตอน หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี ขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติเข้าชมการแสดง
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำนึง สุขเกษม ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ กล่าวว่า หลังจากที่ชมรมได้จัดการแสดงครั้งแรก ในการแสดงโขนตอน ทศกัณฐ์สั่งลา รูปอินทราครวญ ประสบผลสำเร็จ ด้วยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงโขนเป็นการ สนองพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งปัจจุบันนี้ การแสดงโขนเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก เพราะการแสดงในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณมาก การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ มีหลายช่วงหลายตอน ที่หายไปจากการแสดง ตัวโขนบางตัว ก็แสดงไม่จบบทพระราชนิพนธ์ ทางชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุ แล้วนำออกมาแสดงเผยแพร่ สำหรับ การแสดงโขนในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจาก คำถามว่า หนุมานเป็นลิงบวชได้จริงหรือ ทางชมรมจึงศึกษาหาข้อมูลแล้วนำมาจัดการแสดง โดยดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นบทที่พรรณนาความได้อย่างครบถ้วน
นอกจากมีการแสดงโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานขุนสวาบรรพชาเป็นฤๅษีแล้ว ยังมีการแสดงพระคเณศอัฏฐปางประจำวาร ชักนาคดึกดำบรรพ์ หนังใหญ่ กระบี่ กระบอง รำปะเลง ซึ่งได้รับเกียรติแสดงโดย ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี จากสำนักการสังคีตกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ พร้อมด้วย หุ่นละครเล็กคณะโจหลุยส์ ศิลปินรุ่นเยาว์ และได้รับเกียรติจากนาฏยศิลป์สากล บัลเล่ต์ มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
 
26 พฤศจิกายน 2560 , 18:40 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด