สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน

  
    
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ภายใต้โครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและเพื่อให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษมากมาย อาทิ ไข่ไก่เบอร์1 ถาดละ 81 บาท น้ำมันพืชปาล์มขวดละ 28 บาท น้ำมันพืชถั่วเหลืองขวดละ 40 บาท และข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 1 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัม นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนแล้ว ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรและของดีแต่ละอำเภอจากชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ภายในกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจในสวน ทำให้บรรยากาศการซื้อขายสินค้าคึกคักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดได้ในงานธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
27 พฤศจิกายน 2560 , 15:35 น. , อ่าน 142  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด