เชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม นี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมรอบคูเมืองเชียงใหม่ให้มีความสวยงาม สะอาดตา
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยจิตอาสาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนสืบต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และกำหนดพื้นที่รวมทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจะจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการใหญ่, บริเวณแจ่งขะต๊ำ, บริเวณลานประตูเชียงใหม่, บริเวณประตูสวนปรุง, บริเวณแจ่งกู่เฮือง ลานหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาด, บริเวณประตูสวนดอก ,บริเวณแจ่งหัวลิน, บริเวณลานประตูช้างเผือก, และบริเวณแจ่งศรีภูมิ สำหรับ การจัดโครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีจิตอาสามาร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชนให้มีความสวยงามมากขึ้น
 
28 พฤศจิกายน 2560 , 09:06 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด