สดร. จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ นำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟรี
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เตรียมจัดการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 4 (The 4 th Thai Astronomical Conference (Student Session) : TACS2017 ) ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนและเยาวชนของประเทศ เปิดโอกาสฝึกประสบการณ์การนำเสนอผลงานด้านดาราศาสตร์ในเวทีระดับประเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดาราศาสตร์ผ่านกระบวนการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สร้างเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับยุววิจัย เพื่อพัฒนาสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป สำหรับในปีนี้ จะมีนักเรียนมัธยมจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับนักเรียนและเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 73 โครงงาน แบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จำนวน 45 โครงงาน จาก 24 โรงเรียน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 28 โครงงาน จาก 16 โรงเรียน หัวข้อโครงงานที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน การศึกษาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ศึกษาระบบดาวฤกษ์ ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์ กาแล็กซีและเอกภพวิทยา อุปกรณ์และโปรแกรมทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจ ากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจภายในงาน คือ การเสวนาดาราศาสตร์ “เส้นทาง สู่ดาวอังคาร...ฝันอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ” ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.30 น. และการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ดาราศาสตร์ภายในบริเวณงานอีกด้วย
เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และ รับฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5312-1268-9 ต่อ 305 http://www.narit.or.th/index.php/tacs
 
28 พฤศจิกายน 2560 , 09:31 น. , อ่าน 88  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย