ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

  
    กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จัดทำโครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน
พันตำรวจเอกฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับ 2 ของโลก จากการจัดลำดับของ เว็บไซต์นิตยสาร Travel and Leisure ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2559 ซึ่งการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังต้องมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนถนน โดยเฉพาะมาตรการ การลดอุบัติเหตุ จากสถิติอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการเมาสุราแล้วขับ
ทั้งนี้ การที่มีมาตรการป้องกันเชิงรุก ร่วมกับสถานบริการ เพื่อขอความร่วมมือสถานบริการ หรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่เมาสุรา ขับขี่รถออกจากสถานบริการไปบนท้องถนน ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ต่อตนเองและผู้อื่น ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากคนเมาสุราแล้วขับรถ ซึ่งสามารถป้องกันได้ หากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นมาตรการป้องกันเชิงรุกกับสถานบริการ และผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ เป็นการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย
 
29 พฤศจิกายน 2560 , 20:06 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย