เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

  
    เทศบาลตำบลท่าศาลา เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน "คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" หวังปลูกจิตสำนึกของประชาชนหันกลับมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลท่าศาลา เป็นพื้นที่ที่มีลำน้ำคาวไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันแม่น้ำคาวประสบปัญหา การบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ ปัญหาน้ำเน่าเสีย และตื้นเขิน เทศบาลตำบลท่าศาลาและผู้นำชุมชน จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ได้เตรียมจัดโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำคาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน อีกทั้งสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนให้สภาพน้ำที่ใสสะอาด ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในแม่น้ำลำคลอง
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมปั่นรักษ์น้ำคาว , กิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีสืบชะตาแบบพื้นบ้านล้านนา , เวทีเสวนา : เหลียวหลังแลหน้า ร่วมกันรักษาลำน้ำแม่คาว , นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม , นั่งเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำคาว , การแสดงรำวงพื้นบ้าน-ย้อนยุค และการแสดงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น
สำหรับ แม่น้ำคาวมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร ไหลผ่าน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี
 
1 ธันวาคม 2560 , 15:36 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด