กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจการลักลอบปลูกพืชเสพติดที่ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ดอยผาแดง บ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมตัดทำลายตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น
พันเอกอนุสรณ์ สิงห์โต รองเสนาธิการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ 7 โดยกรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 2 ( ร.7พัน 2) เข้าสำรวจพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ดอยผาแดง บ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมตัดทำลายตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะทำการเปิดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ภายหลัง พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 แถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะลงพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นร่วมกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บ้านป่าโหล บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดพื้นที่ใหม่ในป่าลึก เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปด้วยความยากลำบาก คาดว่า ปริมาณฝิ่นในปีนี้อาจจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
 
1 ธันวาคม 2560 , 16:05 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย