มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์ สร้างรายได้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ..//
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในการปลูกพืชโดยการส่งเสริมให้ปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกดอกเก๊กฮวยอินทรีย์เป็นอาชีพเสริม ทดแทนการปลูกดอกเบญจมาศที่ต้องใช้ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืช ทำให้ต้นทุนสูง และมีผลกระทบเรื่องของสารเคมี จากผลการทดลองปลูกดอกเก๊กฮวยในปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งคนปลูกและผู้บริโภค โดยใช้พื้นที่โครงการบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานที่ปลูกบนพื้นที่ 3 ไร่ เป็นเก็กฮวยพันธุ์ดอกเหลือง ซึ่งมีสารแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงสายตา
สำหรับดอกเก๊กฮวยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว จะนำไปแปรรูปเป็นดอกเก๊กฮวยอบแห้ง ซึ่งมีความพิเศษกว่าพันธุ์เก๊กฮวยสีขาวตรงที่สารพิเศษจากสีเหลืองจะช่วยบำรุงสายตา และยังมีความหวานหอมจากเกสรตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มความหวาน โดยดอกเก็กฮวยจะเบ่งบาน และเก็บผลผลิตได้จนถึงช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม และจะสามารถปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ทั้งนี้ แปลงส่งเสริมการปลูกดอกเก็กฮวย นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามกับทุ่งดอกเก็กฮวยที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสถึงความหอมของดอกเก็กฮวยอีกด้วย
 
2 ธันวาคม 2560 , 13:52 น. , อ่าน 118  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด