อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรอุตุนิยมวิทยาเขตภาคเหนือ..//

  
    อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ย้ำให้บุคลากรในสังกัดทำงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เน้นประชาชนเป็นหลักในการให้บริการ..//
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ตนได้มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเขตภาคเหนือ และบุคลากร โดยเน้นเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ยึดถือประชาชนเป็นหลักในการให้บริการ เพราะปัจจุบันสถานีอุตุนิยมวิทยาไม่ได้เป็นเพียงสถานีตรวจอากาศเท่านั้น แต่ยังมีงานด้านการบริการอื่นๆ เพื่อให้บริการประชาชนทั้งการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัย เรื่องการประชาสัมพันธ์สภาพอากาศ การให้บริการ การติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ เพื่อที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนจะได้นำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับในช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคน และสัตว์เลี้ยง จึงขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของตนเองและสัตว์เลี้ยง ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิทางภาคเหนือจะลดต่ำลงอีกครั้งในช่วงกลางเดือนธันวาคม และในปีนี้ฤดูหนาวจะยาวนานไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไป
 
2 ธันวาคม 2560 , 18:03 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด