เที่ยวเชียงใหม่ไม่เหมือนเดิม ..//

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่หลายเส้นทาง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ชูแนวคิดเที่ยวเชียงใหม่....ไม่เหมือนเดิม..//
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีประจำปีต่างๆ รวมทั้งเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ หลายแห่ง อาทิ เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่ได้มีการจัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ บนพื้นที่กว่า 470 ไร่ ,สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพรรณไม้และทัศนียภาพ บน Canopy Walkway ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย,วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ด้วยอุโมงค์กลางป่าอันร่มรื่น ซึ่งเดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เชื่อมต่อกันขึ้นไปถึงเจดีย์สวยงามที่ยอดเนินบนวัด,วัดผาลาด หรือวัดสกทาคามี วัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงนก รวมไปถึงเสียงน้ำตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสร้างแบบพม่า ซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้ ยังเป็นหนึ่งในห้าเส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ เส้นทางแห่งความรัก ศรัทธา สายหมอก ดอกไม้ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มาสัมผัส
จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมผัสกับมุมมองใหม่ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
 
3 ธันวาคม 2560 , 10:42 น. , อ่าน 87  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด