มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สานต่อโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 % โดยความร่วมมือขององค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษไปแล้วนั้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังคงเน้นย้ำเจตนารมณ์ดังกล่าว และยังคงสานต่อโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดี
สำหรับโครงการรณรงค์หมวกกันน็อคล็อกชีวิต เป็นโครงการของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 10 ผลงานรอบสุดท้ายของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดำเนินการโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความรู้ถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยไปยังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
3 ธันวาคม 2560 , 11:29 น. , อ่าน 106  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด