รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความพร้อมในการรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยเฉพาะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประจำรถ ต้องมีความพร้อมก่อนออกเดินทาง รวมทั้งสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และระบบ GPS ประจำรถ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความพร้อมของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 2 และ 3 (อาเขต) เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สำหรับมาตรการความปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สถานีขนส่ง จะเน้นเรื่องของการตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะซึ่งแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือ การตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะจะมีการตรวจอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นตรวจสอบระบบ GPS ประจำรถโดยสาร ต้องใช้การได้ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องมีใบขับขี่เป็นของตนเอง เนื่องจากระบบ GPS จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการขับขี่ และเชื่อมโยงข้อมูลส่งไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด หากพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะขับรถเร็วเกินกำหนด หรือ ออกนอกเส้นทางที่กำหนด จะสามารถติดตามได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของระบบการออกใบอนุญาตขับขี่ และศูนย์ควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะที่ควบคุมด้วยระบบ GPS และตรวจติดตามการนำระบบ E – Driving มาใช้ในกระบวนการทดสอบการขอใบอนุญาตขับขี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีการนำระบบ E – Driving มาใช้ในการทดสอบ โดยระบบดังกล่าวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีความเข้มข้นในการออกใบอนุญาตขับขี่เพิ่มมากขึ้น
 
15 ธันวาคม 2560 , 19:41 น. , อ่าน 109  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย