รมต.คมนาคม ลงพื้นสำรวจปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน หลังลงพื้นที่สำรวจพบประสบปัญหาหลายแห่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ นอกจากจะตรวจติดตามความพร้อมของพื้นที่และการจราจร ในการรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังถือโอกาสตรวจติดตามปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งภายหลังจากการตรวจติดตามพบว่า การจราจรบางจุดเป็นในลักษณะคอขวดทำให้การจราจรแออัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.30- 09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.30-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดมากที่สุด จึงได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดเชียงใหม่โดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ดังนั้นปัญหาด้านการจราจรจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และต้องดำเนินการแก้ไขอย่าเร่งด่วน ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัด สิ่งที่ควรต้องใส่ใจและระมัดระวัง คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เปิดไฟ สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อความปลอดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย
 
16 ธันวาคม 2560 , 20:50 น. , อ่าน 117  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี