นิทรรศการไม้ใบกระถาง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ นำความหลากหลายของไม้ใบ กระถางจากทั้งในและต่างประเทศมาจัดแสดงและประกวดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

  
     งานนิทรรศการไม้ใบกระถาง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ภายใต้แนวคิดแต้มสี เติมฝันด้วยพันธุ์ไม้ไทย ในงานนี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับไม้ใบ ไม้กระถาง บอนสี เฟิน ต้นหมากผู้ หมากเมีย จากทั้งในและต่างประเทศ ที่นำมาจัดแสดงและผ่านการประกวดแล้วทุกต้นล้วนสวยงามและมีราคาแพง เป็นที่หวงแหนของเจ้าของ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้เลี้ยงต้นไม้ นางเรวดี วุฒิจำนง หัวหน้าสาขาพืชสวนประดับ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า ไม้ใบนั้นเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักเลี้ยงต้นไม้อย่างมาก ในขณะนี้สามารถทำรายได้ส่งออกได้ปีละจำนวนมาก โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์อย่างหลากหลาย เช่น อโกรนีมา หรือแก้วกาญจนาของไทย ไผ่กวนอิม โป๊ยเซียน แคคตัส หน้าวัว อโรคาเซีย ในนิทรรศการดังกล่าวยังได้แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟิโลเดรนดรอน และยังมีมุมการใช้ประโยชน์จากไม้ใบ โดยการจัดเป็นซุ้มแต่งงาน บายศรี โพเดี้ยม กระทงและอื่น ๆ อีกมากมาย นิทรรศการไม้ใบกระถางยังมีอีกหลายสิ่งจัดไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในอาคารนิทรรศการหมุนเวียน1 และ 2 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ ในงานได้จัดประกวดไม้ใบ ไม้กระถาง สวนหย่อม สวนห้องน้ำและสวนสปาด้วย
 
21 มกราคม 2550 , 15:39 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่