BEDO เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ เป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  
    
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจรภาคเหนือ ชูจุดแข็งสร้างรายได้ และอนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อม ๆ กัน
นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน” เตรียมจัดงานเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาพเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เพื่อนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำจุดแข็งมาสร้างเป็นรายได้ อีกทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่มาร่วมงาน เช่น วิสาหกิจชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , วิสาหกิจชุมชนน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน และชุมชนต่าง ๆ ในภูมิภาคล้านนาอีก 30 กว่าชุมชน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกว่า 30 แห่ง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจส่งออกสินค้าวิสาหกิจชุมชนไปยังต่างประเทศ //////// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
23 มกราคม 2561 , 16:51 น. , อ่าน 119  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด