มช.จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมมอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบปีที่ 54 ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ โดยได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้จัดให้มีพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” รางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2559-2560 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2560เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและด้านการบริหารงานทั่วไป และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการด้านการวิจัยและด้านการปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัย พร้อมนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
 
24 มกราคม 2561 , 12:23 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี