เชียงใหม่ เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนแห่งความรัก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในช่วงเดือนแห่งความรักนายอุเทน ยาวินัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นสีสันในช่วงเดือนแห่งความรักของอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในส่วนของอำเภอหางดง ได้จัดให้มีงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานประจำปีของพื้นที่อำเภอหางดง เพื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศได้รับทราบ รวมถึงส่งเสริมให้มีการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนางานแกะสลักให้มีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นการเศรษฐกิจของชุมชนให้ประชาชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันงานแกะสลักและสินค้าหัตถกรรมจากบ้านถวาย ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยอมรับในความสวยงามและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในงานนี้ ผู้ร่วมงานจะได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนรถหัตถกรรม ชมการแสดงสีสันบนเวที พร้อมรับชมการสาธิตการแกะสลัก การลงรักปิดทอง และการแต่งสีเดินเส้นลวดลายที่สวยงามอย่างใกล้ชิด รวมถึงสินค้าคุณภาพต่างๆ ในโครงการตลาดนัดประชารัฐ ให้ได้เลือกซื้อกันอีกมากมาย ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เที่ยวชมงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 2995-7
 
25 มกราคม 2561 , 11:24 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี