สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย

  
    
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทย เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ได้แก่ สิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มติดบ้านติดเตียง จะได้รับการดูแลระยะยาวเชิงรุกที่บ้านหรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ,สิทธิประโยชน์มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ให้บริการประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปีและกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้ได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ระยะลุมลาม และสิทธิประโยชน์ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยมีกำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1 และเข็มที่ 2 ประจำปีการศึกษาที่ 2 ห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก 6 เดือน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทางโรงพยาบาลจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้เด็กตามกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำและวิธีใช้สิทธิอย่างถูกต้องและฝากติดตามรายการสุขถ้วนหน้า กับหลักประกันสุขภาพ ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ทางคลื่นวิทยุ สวท. เชียงใหม่ FM 93.25 MHz. //////// กาญจนา สุขจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
25 มกราคม 2561 , 11:45 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด