เชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูวิทิตศาสนาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย ในช่วงเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตามวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ช่วงเวลา 16.00 น. ในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปี 2561 จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตามวันและเวลาที่กำหนด
 
28 มกราคม 2561 , 19:27 น. , อ่าน 135  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี