สตรอว์เบอร์รี่เชียงใหม่ยังคงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง..//

  
    สถานการณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริมการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รี่จำนวน 6,178 ไร่ ใน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง อำเภอแม่วาง อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่ออน อำเภอหางดง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว กว่า 2,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 4,334 ตัน ปัจจุบันในเขตของพื้นที่อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในประเทศ มีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จำนวน 4,333 ไร่ เกษตรกร จำนวน 457 ราย ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยพันธุ์ที่นิยมปลูก ส่วนใหญ่คือพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 โดยพันธุ์พระราชทาน 80 เป็นสตรอว์เบอร์รี่ที่รับประทานผลสดมีกลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายพันธุ์ 329 แต่เนื้อผลมีสีสันสวยงาม และรสชาติหวานความแน่นเนื้อมากกว่า ส่วนพันธุ์ 329 เป็นสตรอว์เบอร์รี่เพื่อการบริโภคและแปรรูป ซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้ปลูก เนื่องจากให้ผลดก เนื้อแข็ง กรอบ แต่ยังมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน สามารถเก็บได้นาน นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสตอว์เบอร์รี่ปลอดภัยจากสารพิษ ลดการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี หันมาทำปุ๋ยหมักใช้เอง และส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รี่แปลงใหญ่ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าสตรอว์เบอร์รี่เชียงใหม่ ปลอดภัยจากสารพิษ และมีคุณภาพสูง โดยจะมีการจัดงานเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
 
30 มกราคม 2561 , 15:14 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด