ประเทศสมาชิก GMS ร่วมเสวนาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน..//

  
    ประเทศสมาชิก GMS และผู้แทนจากประเทศต่างๆ ร่วมประชุมวิชาการ Inclusive Green Growth:Investing for a Sustainable Future เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน..// ที่โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายฮิเดอะกิ คิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการ Inclusive Green Growth:Investing for a Sustainable Future โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก GMS นักวิชาการ ผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนา ,แนวทางการดำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการ Green Growth เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แบ่งปันการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานต่อไป
 
30 มกราคม 2561 , 15:15 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด