เชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา และเทศกาลวันมาฆบูชา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันวิชาการพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาและเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันวิชาการทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ บริเวณลานด้านข้างพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตามวัดสำคัญของแต่ละอำเภอ ช่วงเวลา 16.00 น. ในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปี 2561 จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ตามวันและเวลาที่กำหนด
 
28 กุมภาพันธ์ 2561 , 17:55 น. , อ่าน 122  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี