จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธียกยอดฉัตรทองคำ และ เทศน์การกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธียกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ จัดโครงการเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” เนื่องในวันมาฆบูชา
ที่วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญยกยอดฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย์ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการจัดพิธีสมโภชในภายหลัง
พระมหาเจดีย์ หรือ พระธาตุหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1888 ปัจจุบันมีอายุได้ 672 ปี พระมหาเจดีย์มีความสูง 50 เมตร กว้างด้านละ 19 เมตร 20 เซนติเมตร ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นบางช่วงตามยุคสมัย และในปี 2557 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบให้ยอดพระมหาเจดีย์ หักงอ คณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงขออนุญาตกรมศิลปากรบูรณะทำฉัตรทองคำแท้หนักกว่า 10 กิโลกรัม หรือ 105 บาท โดยได้เงินอุดหนุนจากส่วนราชการ และการบริจาคของพุทธศาสนิกชน และนำขึ้นประดิษฐานในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเทศน์การกุศล “77 จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาชนไทย” ขึ้นในวันมาฆบูชาด้วย เพื่อมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัด
 
1 มีนาคม 2561 , 15:27 น. , อ่าน 127  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย