พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นจำนวนมาก

  
    พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วม เวียนเทียน เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เนื่องในวันมาฆบูชา เป็นจำนวนมาก
บรรยากาศการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต่างพร้อมใจพาครอบครัวเข้าร่วมสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
พร้อมกันนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมสวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รวมถึงวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน
การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ ซึ่งในปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาข บูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา
 
1 มีนาคม 2561 , 20:18 น. , อ่าน 120  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย