พ่อเมืองเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดเผาในช่วง 51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดเผาในช่วง 51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน เริ่มแล้ว 1 มี.ค. – 20 เม.ย. 2561
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เฝ้าระวังการลักลอบเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วง “51วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 20 เม.ย. 2561 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการรับมือในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละอำเภอ ให้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟให้พร้อมใช้งาน และจัดทีมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครภาคประชาชน ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่ ประกาศแจ้งให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวัง ดูแลพื้นที่ของตนเองและบริเวณใกล้เคียง พร้อมให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดในช่วง 51 วัน ห้ามเผาทุกชนิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด หากมีผู้ใดก่อให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าสงวน และเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไหม้ในพื้นที่ชุมชน จะดำเนินการตาม พรบ.สาธารณสุข ถ้าเผาเกิน 25 ไร่ขึ้นไป ปรับ 200,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท จำคุก 4-20 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ชี้เบาะแสการเผาเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด จะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท สามารถแจ้งข้อมูล และเบาะแส ได้ที่ 0-5311-2236 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ พื้นที่ที่เกิดจุด Hotspot เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในอำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย และอำเภอดอยเต่า สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พื้นที่ของอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสันป่าตอง
 
2 มีนาคม 2561 , 09:33 น. , อ่าน 104  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย