ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดโครงการฟื้นคืนผืนป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านควบคู่หลักวิชาการ นำร่องบ้านพะอัน สนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พลโท สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธาน รับมอบผืนป่าจากชาวบ้านพะอัน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย กล่าวว่า โครงการ “ฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นโครงการที่จะใช้หลักวิชาการ ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนองตอบความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริง ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรหมุนเวียน ให้ขยายผลสู่นาขั้นบันได โดยใช้บ้านพะอัน เป็นหมู่บ้านนำร่อง ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของอำเภออมก๋อย สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งที่ผ่านมา มีการทำการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะการทำเกษตรหมุนเวียนในพื้นที่ป่า ทำให้มีการบุกรุกทำลายผืนป่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำนาขั้นบันได จะเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 4 เท่า พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ด้านนายวิทยา เติมต้น หัวหน้าผู้ประสานงาน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล เปิดเผยว่า โครงการฟื้นคืนผืนป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ตามพระราชดำริของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงให้ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดอยแบแล ได้แก่ บ้านขุนอมแฮดนอก บ้านขุนอมแฮดใน และบ้านพะอัน
 
2 มีนาคม 2561 , 15:50 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด