กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

  
    กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พบประสบปัญหาการบุกรุกสร้างอาคารรุกล้ำคลองแม่ข่า ทิ้งน้ำเน่าเสียและสิ่งปฏิกูล ก่อให้เกิดมลภาวะ
พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่าได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัญหาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำคลองแม่ข่า ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย ของกรมเจ้าท่า อย่างจริงจัง ในแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะ มีชุมชนอยู่หนาแน่น ซึ่งได้เรียกผู้ที่รุกล้ำลำคลองแม่ข่ามาชี้แจงทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย และได้เข้าพบปะพูดคุยและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่รุกล้ำคลองแม่ข่า โดยที่ผ่านมา ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกคลองแม่ข่าด้วยความสมัครใจของผู้บุกรุกเอง ในพื้นที่ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน จำนวน 7 แห่ง และได้ทำการขุดลอกคลองให้สามารถระบายน้ำได้รวมระยะทางกว่า 3,000 เมตร การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่า และลำคลองสาขาของคลองแม่ข่า บริเวณคลองเงินด้านหลังตลาด เจเจมาร์เก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตชุมชนศรีมงคล และชุมชนป่าแพ่ง พบสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลำคลอง จำนวนกว่า 61 ครัวเรือน ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่บุกรุกและให้ดำเนินการรื้อถอนและย้ายออก โดยการเจรจาได้จัดทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งผู้ที่บุกรุกยินดีที่จะรื้อถอนภายใน 100 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และในพื้นที่ลำคลองร่องกระแจะ ชุมชนวัดโลกสามัคคี ตำบลศรีภูมิ ตรวจพบสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำคลองขวางทางน้ำไหล จำนวนกว่า 75 ครัวเรือน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในการลงสำรวจดังกล่าวและกำหนดแผนในการเข้าประชุมชี้แจงกับผู้ที่บุกรุกต่อไปและบริเวณพื้นที่ของตำบลแม่เหียะ ได้ดำเนินการสำรวจลำเหมืองร้องเรือคำ พบการลุกล้ำพื้นที่ลำคลอง จำนวน 5 ราย และได้เจรจาทำข้อตกลง ให้ผู้บุกรุกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 60 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 งานด้านการขุดลอกคลองและการกำจัดวัชพืช ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จะดำเนินการขยายผลในการเจรจา และรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของคลองแม่ข่าในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 3 มี.ค. 61
 
3 มีนาคม 2561 , 16:39 น. , อ่าน 116  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย